ഞായറാഴ്‌ച, ജൂൺ 04, 2017

അവൾക്കു ചേഞ്ച് വേണമെത്രേ...! ചേഞ്ച്..!!

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നല്ലപാതി കാതിൽ കുറെ പരാതി ചൊല്ലി.
ജീവിതത്തിനൊരു പുതുമയില്ല.
എന്നും രാവിലെ എണീക്കുക, ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുക, കഴിക്കുക, കഴിപ്പിക്കുക, പാത്രം കഴുകുക, ഡൈലി റൊട്ടീൻ (ദിനചര്യകൾ) ആവർത്തിക്കുക.. വീണ്ടും ഉറങ്ങുക, ഉണരുക....
വല്ലാത്ത മടുപ്പായീ ജീവിതം...!

കേട്ട് എനിക്കും സങ്കടം തോന്നി.
ഞാൻ പറഞ്ഞു..
"വേണേൽ അടുക്കളപ്പണിയിൽ ഞാൻ പങ്കു ചേരാം. അല്ലെങ്കിൽ പുതുമയുള്ള സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടെത്തൂ.. നമുക്ക് അതിൽ  സജ്ജീവമാകാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ എൻെറ കൂടെ കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങൂ.."
അവസാനം പറഞ്ഞതാണ് നല്ലതെന്നു അവൾ  തീരുമാനിച്ചു,  കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങിയതേയുള്ളൂ..
മൂന്നാലു മഴത്തുള്ളി മൂർദ്ദാവിൽ.....!
മൂന്നു ദിവസം ജലദോഷം,
കാലിലൊരു മുള്ളു കൊണ്ടതിൻെറ പനിയും, പഴുപ്പും ബാക്കി നാലു ദിവസം..!!
ഒരാഴ്ചത്തെ നോമ്പുകാലം കുശാൽ...!!!
അടുക്കളഭരണം പൂർണ്ണമായി വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വിഷമം.

ഞാൻ ഒരു സേഫ് അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.

"മാഡം, എന്താ ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിനൊരു പുതുമ തോന്നുന്നില്ലേ?"